• SF2583

   SF2583

   Size :93 X 95 X 88 (cm.)

   ราคา 29,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • SF2165

   SF2165

   ราคา 35,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • SF2138

   SF2138

   Size :85 X 87 X 70 (cm.)

   ราคา 29,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • SF2073-1

   SF2073-1

   Size : 72 X 89 X 80 (cm.)

   ราคา 29,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • SF2531

   SF2531

   ราคา 39,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • IMOLA-3050D

   IMOLA-3050D

   เหมาะห้องนั่งเล่น เพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องนั่งเล่น ห้องพักผ่อน วัสดุหุ้มด้วยหนัง

   ขนาดอาร์มแชร์
   90 x 88 x 98 (cm)

   ขนาดสตูล
   48 x 50 x 42 (cm)

   ราคา 39,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

    

  • Victor – 1seat

   Victor – 1seat

   ขนาดอาร์มแชร์
   70 x 70 x 76 (cm)

   ราคา 29,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • Victor – 2seat

   Victor – 2seat

   ขนาดอาร์มแชร์
   128 x 70 x 76 (cm)

   ราคา 39,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • Victor – 3seat

   Victor – 3seat

   ขนาดอาร์มแชร์
   178 x 72 x 76 (cm)

   ราคา 59,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • Ivy

   Ivy

   ขนาดอาร์มแชร์
   110 x 90 x 75 (cm)

   ราคา 19,000.-

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • Griffin

   Griffin

   ขนาด
   80 X 76 X 80 (cm.)

   ราคา -.

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa

  • Earl

   Earl

   ราคา –

   ลูกค้าสามารถเลือกสีหนังหุ้มเบาะได้

   การสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขาย Line Official : @cassa